Umíš pomoci? Naučíme první pomoc již děti v mateřských školách


Dobrovolnictví

Pokud máte zájem pomáhat a dostatečné časové možnosti, přijďte mezi nás a staňte se jedním z našich dobrovolníků. Staňte se lektory námi pořádaných kurzů a zájmových kroužků nebo svou činností jakkoli napomáhejte chodu naší organizace! Pokud máte chuť pomoci potřebným, ale nedisponujete dostatkem časových možností, můžete podpořit naši organizaci finančně. Výše příspěvku nebo chcete-li daru je zcela na Vašem uvážení. Pokud Vás možnost dobrovolnictví zaujala, neváhejte nás kontaktovat nebo se přijďte osobně podívat do naší organizace.