Umíš pomoci? Naučíme první pomoc již děti v mateřských školách


ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍH AKCÍ

POZOR ZMĚNA V DATU A ČASU ZAHÁJENÍ, TERMÍN POSUNUT NA 28.3.2015 Z DŮVODU JARNÍCH PRÁZDNIN!!!!!!

Připravili jsme pro Vás kurz první pomoci ČČK ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ, který bude probíhat v těchto dnech:

28.3., 11.4., 25.4., 8.(nebo 9. - záleží na většině)5.2015 na naši adrese: Palackého 76, Rakovník 26901.

ZAČÁTEK V: 8,00hodin

DÉLKA KURZU: 40 hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut)

CENA KURZU: 2200,-/osobu

Zdravotník zotavovacích akcí (dále jen ZZA)/akreditovaný kurz MŠMT

 

Kurz je veden zdravotnickým instruktorem.

Obsahem kurzu je teoretická a praktická  znalost první pomoci, základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel.

Školení seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka (dle §8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.)na nejrůznějších akcí, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech apod.

 

Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků:

  • na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty (např. akce pro děti a mládež - letní tábory)
  • na školách v přírodě
  • při pořádání hromadných a kulturních, společenských a sportovních akcích

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou - písemný test.

Po ukončení kurzu je účastníkovi udělen "PRŮKAZ ZDRAVOTNÍKA ZOTAVOVACÍCH AKCÍ"

Platnost  průkazu je 4 roky, poté následuje doškolení ZZA. Cena tohoto doškolení je 800,-/osobu v rozsahu 8 hodin.

 

POČET MÍST JE OMEZEN POUZE 15 ÚČASTNÍKŮ PRO ROK 2015!!!

V případě zájmu napište na uvedený mail v kontaktech: rakovnik@cervenykriz.eu

 

 

 


Kontaktujte nás