Umíš pomoci? Naučíme první pomoc již děti v mateřských školách


přednáška první pomoci pro děti ZŠ a SŠ - dvouhodinová

Je možné zařadit do projektového dne, branné výchovy, Přírodopisu, Přírodovědy nebo Biologie

 
Rozsah přednášky: 2 vyučovací hodiny
Náplň přednášky: 
 
A) teoretická část
 • bezpečnost při poskytování laické první pomoci u dospělých a dětí
 • krvácení
 • epileptický záchvat
 • záchvaty dušnosti - astma bronchiae
 • infarkt myokardu (IM)
 • cévní mozková příhoda (CMP)
 • drogy - otrava léky
 • zástava dechu, zástava oběhu - uvolnění dýchacích cest
 • resuscitace
 • volání 155 a 112 jak si efektivně přivolat pomoc
B) praktická část
 • zástava krvácení
 • obvazová technika
 • oživování na resuscitačním modelu - nepřímá srdeční masáž
 • dýchání z úst do úst
Kapacita přednášky:
minimálně pro 1 třídu, maximálně pro všechny třídy pouze v daném ročníku
 
Cena přednášky: 50,-/osobu
Náklady na dopravu (mimo Rakovník): 5,-/1km
V případě zájmu a časových možností možno ubrat či rozšířit témata dle požadavků zájemce.

Kontaktujte nás


Fotogalerie: přednáška první pomoci pro děti ZŠ a SŠ - dvouhodinová

Tato fotogalerie je prázdná.