Umíš pomoci? Naučíme první pomoc již děti v mateřských školách


přednáška první pomoci pro ZŠ a SŠ- hodinová

Je možné zařadit do projektového dne, branné výchovy, Přírodopisu, Přírodovědy nebo Biologie
Rozsah přednášky: 1 vyučovací hodina
 
Náplň přednášky:
  • základy PP
  • krvácení
  • epilepsie
  • infarkt myokardu (IM)
  • cévní mozkov příhoda (CMP)

V případě zájmu možno měnit témata dle požadavků školy, či učitele. Vše záleží na domluvě. Možno vytvořit i výuku k probíranému tématu v Přírodopisu nebo Přírodovědě týkající se lidského těla.

Kapacita dětí:

minimálně pro 1 třídu, maximálně pro všechny třídy v daném ročníku.

 

Cena přednášky: 40,-/dítě

Náklady na dopravu (mimo Rakovník): 5,-/1km

 


Kontaktujte nás