Umíš pomoci? Naučíme první pomoc již děti v mateřských školách


BDK 11/2014    

Tak jako každý rok, proběhlo 21.11.2014 oceňování bezpříspěvkových dárců krve, kde byly předány plakety MUDr. Jana Janského a to za 10,20 a 40 odběrů. Byl předán i Zlatý kříž II. třídy za 120 odběrů, který dostal pan Karel Slabý z Rakovníka. Zlatých plaket bylo 7, stříbrných 13 a bronzových 22. Vše bylo slavnostního rázu v Obřadní síni Městského úřadu v Rakovníku. Paní Halmlová předala slovo novému panu místostarostovi Samašovi, který dárcům vyjádřil velké díky za jejich dobrovnolnou činnost, díky které bylo zachráněno již mnoho životů. Zástupci zdravotních pojišťoven Ministerstva vnitra a Všeobecné předali svým pojištěncům dary.

Tímto bych chtěla poděkovat ještě jednou dobrovolným dárcům krve za celý OS ČČK V RAKOVNÍKU a pokud bude mít někdo další zájem bezplatně darovat krev ať se obrátí na TS v nemocnici Privamed v Rakovníku. Díky sponzorům PG RAKONA a finančního příspěvku Úřadu ČČK Praha naši dárci obdrželi dárkové poukazy a květiny.

 


Fotogalerie: BDK 11/2014

Tato fotogalerie je prázdná.