Umíš pomoci? Naučíme první pomoc již děti v mateřských školách


školení první pomoci 4 hodinové dle §102 odstavce 6 zákona 262/2006 sb. zákoníku práce

Dne 23.1.2016 pořádáme školení první pomoci - uvedené výše.

Místo: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Rakovníku, Palackého 76, Rakovník 26901, 1. patro

Kdy: 23.1.2015

Od - do: 8.00 -12.00 (cca)

Cena: 500,-/osobu, při účasti nad 10 osob cena 400,-/osobu

Po ukončení školení bude zasláno každému účastníkovi Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu: PRVNÍ POMOC


Vzdělávací program obsahuje základy laické první pomoci. Absolvovent je schopen provozovat a dále používat v praxi.